Capítol Redes de trabajo mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación en la acción socioeducativa
RESUM CAPíTOL

Les TIC han donat lloc a importants canvis en la societat actual que es manifesten en pràcticament tots els sectors. Des dels serveis socials i, més en concret, des de l'activitat dels professionals de l'acció socioeducativa, les TIC han d'entendre's com un espai més d'intervenció i una eina a la nostra disposició. Aquestes tecnologies ofereixen oportunitats i estan sent utilitzades pels professionals, encara que amb desigual desenvolupament en funció dels sectors d'intervenció. El nostre objectiu és conèixer si les entitats socials disposen d'eines TIC que permetin crear xarxes de treball entre professionals i els usuaris dels serveis. Plantegem un estudi quantitatiu, descriptiu, mitjançant un qüestionari creat ad hoc. La mostra és de 504 educadors/es socials de les 17 comunitats autònomes. Els resultats mostren que les entitats socials tenen una disponibilitat elevada de tecnologies bàsiques per al treball en xarxa (email corporatiu o web pròpia) i menor en cas d'altres eines com a perfils en les xarxes socials. En conclusió, indiquem que, malgrat la disponibilitat d'aquestes eines, trobem limitacions per al desenvolupament del treball en xarxa, en part degudes a la varietat de camps de desenvolupament professional dins de l'àmbit socioeducatiu i les característiques del sector.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Una obra plural que planteja nous interrogants entorn dels reptes comunicatius que ens portin cap a un escenari social i educatiu més inclusiu. Els autors són referents en inclusió social, educació i comunicació i des de la seva experiència, reflexió i recerca, han contribuït a atorgar un gran valor afegit a aquest llibre. En definitiva, tenim entre mans un manual bàsic per a investigadors i professionals així com per a representants d'organismes institucionals i educatius que treballen amb l'objectiu de superar les barreres comunicatives amb la inclusió social i educativa com a teló de fons.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Las lenguas: de herramientas para la comunicación a herramientas para la inclusión
Parte II: La comunicación digital en clave de inclusión
Parte III: Prácticas inclusivas ante las barreras comunicativas
Parte IV: Retos inclusivos en los medios de comunicación