Capítol Reducir la discapacidad a través de la acción educativa: las limitaciones no incapacitan
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda específicament el tema de la discapacitat. Hi analitzarem les complexes relacions entre dèficit i discapacitat, posant de manifest el caràcter social d'aquesta última i les possibilitats de reduir-la des de l'acció educativa, començant per la identificació i reducció de les barreres que limiten l'aprenentatge i la participació de l'alumnat. Sobre la base d'aquesta diferenciació s'estudia amb detall el procés d'inclusió de l'alumnat que presenta discapacitats més greus i que, precisament perquè s'allunya més del desenvolupament normatiu, planteja nombrosos interrogants als qui estem compromesos amb l'escola inclusiva. Amb exemples reals el capítol planteja procediments per a la seva atenció en aquest marc escolar.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.


Llibre disponible per capítols
INDICE