Capítol Referentes teóricos sobre la educación de los alumnos
RESUM CAPíTOL

L’educació dels alumnes amb discapacitat motriu s’ha d’orientar a despertar i ajudar-los a aconseguir les seves aspiracions en els àmbits acadèmic, personal i social, evitant que les seves pròpies limitacions, unides als prejudicis i les expectatives poc ajustades, limitin les seves experiències i generin en ells sentiments d’incompetència i passivitat apresa. En aquest capítol parlarem de la importància de l’avaluació per poder ajustar la resposta educativa als alumnes amb discapacitat motriu, així com de l’enfocament habilitador i de participació en la intervenció educativa, que s’ha d’orientar no tan sols a rehabilitar sinó també a compensar les limitacions físiques dels alumnes, i del valor d’adoptar un enfocament cooperatiu de resolució de problemes en la intervenció educativa.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
S'aborden temes com ara l'avaluació, l'organització del centre escolar, l'adaptació del currículum, l'ajustament de les estratègies d'ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la collaboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d'edat, amb i sense discapacitat. Tot això s'acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l'extensa experiència dels autors en aquest camp.

Llibre disponible per capítols
INDICE