Capítol Reflexión metalingüística y enseñanza de la gramática
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol està dedicat a la reflexió metalingüística o reflexió gramatical i al seu paper en l’ensenyament de les llengües. Després de presentar el significat de llengua i de gramàtica, al capítol es discuteix la relació entre aquesta última i l’ensenyament de la llengua. Així mateix, es formulen els principis que s’han de tenir en compte en l’estructuració i l’elaboració de continguts gramaticals per, finalment, proposar una sèrie de criteris per elaborar el contingut gramatical i d’estratègies que permetin vincular la gramàtica al text.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquest volum es presenta la problemàtica central de l’ensenyament de la Llengua i la Literatura avalada per la investigació a l’aula. El llibre aborda les maneres de programar i els processos d’avaluació. Es planteja la problemàtica específica de l’ensenyament de la llengua oral, de la lectura de textos complexos o de l’escriptura a través del procés de composició : també s’aborda l’estudi de l’ensenyament de la literatura, de la reflexió metalingüística i dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de posades a punt en els camins d’ensenyament-aprenentatge recorreguts fins al present i de propostes en línies d’intervenció, sempre acompanyades per referències que permeten situar i orientar la pràctica de qui desitgi ensenyar Llengua i Literatura en educació secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte
Segunda parte