Article Reflexions i orientacions sobre l'educació poètica
RESUM ARTICLE

En aquest article, s’hi reflexiona sobre la importància que té la poesia en la formació emocional i intel·lectual de les persones i s’hi planteja la necessitat que el gènere poètic rebi una atenció especial en el sistema educatiu a través d’una didàctica de la lectura que no utilitzi únicament la prosa narrativa com a vehicle per generar i incentivar el gust per llegar.FORMATS DISPONIBLES
1.99 €