Capítol Relaciones entre la argumentación en el aula de matemáticas y la mirada profesional del profesor
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol discutim la noció d’argumentació com a part de la cultura matemàtica de l’aula i proporcionem instruments analítics per considerar algunes de les seves particularitats. Això ens porta a suggerir la necessitat d’una mirada professional específica en relació amb l’argumentació per part del professor de matemàtiques; una mirada que li permeti destriar elements rellevants de les pràctiques argumentatives de l’aula, interpretar-los en relació amb continguts i competències que pretén desenvolupar i actuar de manera informada per facilitar oportunitats d’aprenentatge als seus estudiants. A partir del nostre plantejament teòric, d’experiències formatives amb professors i en aules de matemàtiques, descrivim alguns usos particulars de l’argumentació com a part de la gestió de l’aula. Això ens permet discutir la importància i l’abast de la mirada professional en relació amb l’argumentació a través de l’anàlisi de quatre exemples empírics d’activitats dutes a terme per professors de matemàtiques i professors en formació en relació amb l’argumentació a l’aula. Acabem comentant la rellevància de la mirada professional com a part de la complexa tasca del professor de matemàtiques i de la conformació de cultures docents més reflexives i participatives.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

«Los trabajos reunidos en este libro son de particular interés como material de apoyo para procesos formativos en didáctica de la matemática, permitiendo el contacto con temas de estudio actuales a aquellos que se preparan en la formación inicial para ejercer el papel de profesores de matemática, como para aquellos profesores que, ya en servicio, pretenden profundizar sus conocimientos. También son útiles a los propios formadores, proporcionando oportunidades de reflexión y desarrollo de sus prácticas formativas» (João Pedro da Ponte, Lisboa).


Llibre disponible per capítols
INDICE