Capítol Relaciones entre profesionales y familias
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es comenta quins aspectes són els més essencials de la relació entre l'escola i la família i com influeixen en el benestar del nen. Així mateix, es reflexiona sobre la necessitat de confiar en les potencialitats de la relació mestre-família per acompanyar-se mútuament davant dels problemes emocionals dels alumnes i sobre quines són les posicions que afavoreixen el bon contacte entre l'escola i la família. Es mostren uns quants suggeriments per al treball amb les famílies.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Llibre que parteix de les característiques específiques del nen (temperament, tipus d'aferrament.) per emfatitzar ràpidament les possibilitats de la relació educativa en la millora de la seva salut mental, afavorint la seva seguretat, el seu equilibri i la seva confiança. A través d'exemples concrets es reflexiona sobre diferents graus de problemes psicològics, així com les respostes que els mestres poden donar davant d'ells des del seu propi rol: les dinàmiques de la classe, la relació amb les famílies. Els llibres d'aquesta collecció tracten de la diversitat i de com afrontar-la a l'escola i han estat pensats per ajudar els docents oferint propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples perquè tots els alumnes puguin aprendre i participar a l'aula juntament amb els seus companys.

Llibre disponible per capítols
INDICE