Article Relats breus per desenvolupar la competència literària
RESUM ARTICLE

Aquesta contribució presenta les línies fonamentals de treball del grup ARA (Aplicació de la Recerca a l’Aula) al voltant del disseny i de l’experimentació de seqüències didàctiques comunicatives que incideixin en la formació literària de l’alumnat de les diverses etapes de l’educació obligatòria. El nexe d’unió de totes aquestes experiències és l’exploració de les diverses possibilitats d’explotació d’un gènere literari que, actualment, viu una emergència extraordinària: el microrelat. En aquesta línia de treball se situa la reflexió sobre el contingut i sobre la forma dels textos com a base de les produccions de l’alumnat.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €