Recursos Reorganizando sus vidas...y las nuestras


Reorganizando sus vidas...y las nuestras
Resum del recurs

Les solucions organitzatives poden ser molt diverses, però recordem algunes idees bàsiques per al benestar dels fills dels pares i mares separats.


Descripció del recurs

1.Tenir (i exercir) la custòdia compartida és la millor solució simbòlicament, perquè suposa que tots dos s’ocupen igualment dels fills comuns. Però no significa que aquests fills es parteixin per la meitat (vivint tres dies en una casa i tres en una altra, mentre rota el setè dia), sinó que els dos progenitors es responsabilitzen per igual, és a dir: del tot.

2.No separar els germans en la vida quotidiana, mantenint-los, mentre siguin menors, en la mateixa llar. Això no significa que hagin de fer-ho tot junts.

3.Oferir al fill un lloc que sigui estable i propi, en una casa i habitació concretes. No és recomanable afegir a la separació canvis en l’habitatge, especialment si suposen una pèrdua de qualitat.

4.Facilitar que també tingui el seu espai en la casa del progenitor que se’n va i que pugui considerar-la casa seva.

5.En la mesura que sigui possible, mantenir-lo en la mateixa escola, barri i entorn d’amics, evitant canvis i pèrdua de la xarxa social. Mantenir relacions bones i freqüents amb els avis de les dues famílies.

6.Mantenir els acords sobre el sistema de criança compartit durant anys, o arribar a acords nous si cal (que, després de la separació, han de ser més explícits que abans). La mediació com a recurs

La mediació com a recurs

El pitjor camí per als qui se separen és convertir aquest procés en una lluita permanent. En aquests casos, el
més recomanable és recórrer a mediadors professionals, ja que hi ha dues alternatives bàsiques: enfrontar-se judicialment o recórrer a una mediació per arribar a algun tipus d’acord; i un procés judicial hauria de ser l’última alternativa, perquè és la que pot provocar més perjudicis als membres de la parella i als fills.

La mediació és un procés voluntari en el qual tots dos decideixen resoldre els conflictes de forma col·laboradora, a favor de tots dos i dels fills, en una relació de comunicació mútua en la qual cadascú escolta i es fa escoltar, defensa els seus drets tenint en compte els de l’altre, procura ser objectiu, moderat i educat, es deixa aconsellar pel mediador i finalment tots dos resolen de comú acord, conforme a dret, de manera que ningú no guanya ni perd. Això sí, en surten beneficiats tots dos i, de manera molt especial, els fills i filles. 

Félix López Sánchez es catedràtic de Psicologia de la Sexualitat i autor, entre altres llibres, de Separar-se sense esquerdes. Com patir menys i fer-ho bé amb els fills. Editorial Graó, 2010

Pots llegir la primera part en l'article "La mare i jo ens separem". Aquest article es va publicar en el número 38 de la revista "Viure en família".