Capítol Repensar la educación musical en el mundo digital
RESUM CAPíTOL

El desenvolupament tecnològic de les últimes dècades és un dels factors que ha provocat transformacions en l’àmbit de la música que obliguen a replantejar-nos molts dels nostres conceptes d’educació musical. Des d’aquesta perspectiva, en aquest capítol s’exploren els vincles que s’estableixen entre música i tecnologia, i es descriu com la revolució tecnològica ha generat noves pràctiques i formes de percepció i producció musical que s’han de tenir en compte a les aules. D’aquesta manera, es convida els docents a reflexionar sobre la relació entre tecnologia, música i aprenentatge musical.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Ofereix un panorama general d’algunes de les qüestions i els problemes que afecten actualment a l’ensenyament de la Música a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat. El seu objectiu és oferir un marc teòric a partir del qual els professors i les professores de Música poden examinar críticament tant les seves pròpies idees com les de diferents autors respecte a l’educació musical en aquestes etapes educatives. Aquest volum es complementa amb altres dos que componen l’obra –Didáctica de la Música y Música. Investigación, innovación y buenas prácticas— i conformen una unitat en la qual teoria i pràctica es conjuguen equilibradament.

Llibre disponible per capítols
INDICE