Recursos Repoblando el futuro en las tierras de Albacete


Repoblando el futuro en las tierras de Albacete
Resum del recurs

Projecte d'Innovació Educativa realitzat a l'Institut d'Educació Secundària Amparo Sanz d'Albacete.


Descripció del recurs

El projecte té com a objectiu buscar solucions a la despoblació rural de diverses comarques d'Albacete.

La iniciativa s'ha treballat de forma interdisciplinària des de les següents matèries cursades a 1r de Batxillerat: Matemàtiques I, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I, Història del Món Contemporani, Grec i Llatí, Tecnologia Industrial, Cultura Científica i Educació Física.

Enllaç: https://www.repoblandoelfuturo.com/

Més informació a l'article “Repoblando el futuro en las tierras de Albacete” publicat al número 96 de la revista Íber (clic aquí).