Capítol Representación e interpretación del espacio. Cartografía
RESUM CAPíTOL

Al capítol es duu a terme una anàlisi sobre els principals elements que intervenen en el procés de representació i interpretació de l’espai. Així, s’exposen algunes idees rellevants sobre l’eix espacial, l’orientació, l’escala, els signes convencionals, la representació del relleu, les coordenades i els plànols i mapes. Finalment s’inclou un apartat de referències bibliogràfiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum és un compendi complet de propostes pràctiques per a l’ensenyament de la Història i la Geografia. Respecte al conjunt de l’ensenyament de les Ciències socials, s’inclouen diversos capítols que aborden les activitats i les propostes innovadores en el treball didàctic, incorporant exemples i recursos que poden ser útils en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Es dedica un capítol a mostrar com pot introduir-se l’alumnat de batxillerat en la indagació i en la simulació de l’activitat del científic social. Per acabar, el lector trobarà diversos capítols amb recursos bibliogràfics, digitals i estadístics, que constitueixen fonts imprescindibles per a la preparació de les classes.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Ideas para la clase de Historia
Parte 2. Trabajos de simulación del científico social
Parte 3. Recursos para la enseñanza de las Ciencias sociales
Parte 4. El prácticum