Article Reptes de l'educació intercultural al País Basc.
RESUM ARTICLE

En aquest text es fa una anàlisi de la situació multicultural del País Basc i de les principals preocupacions que l'educació intercultural ha de tenir en compte a l'hora de dissenyar una educació que atengui tota la diversitat, el bilingüisme, l'aprenentatge precoç de les llengües estrangeres, els fills d'immigrants, els gitanos, el racisme i la construcció europea. S'hi fa un balanç sobre els principals assoliments i reptes de cara al futur i s'hi proposen unes línies bàsiques per confeccionar un currículum intercultural al País Basc.

AUTORS
Etxeberria Balerdi, Felix


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €