OBERT   LLEGIR
Capítol Resultados de la investigación
RESUM CAPíTOL

La intenció de la recerca duta a terme als estudiants que inicien els estudis del grau de Magisteri en Educació Primària, mitjançant l’aplicació del programa formatiu Affective eLearning+, era millorar les condicions, programes i entorns educatius en el desenvolupament de la seva identitat professional docent en la competència comunicativa i en la digital. En aquest capítol es recullen les conclusions que s’aborden en funció dels resultats obtinguts, tenint en compte les necessitats formatives que presenten els estudiants en l’avaluació prèvia, l’estructura del programa en xarxa Affective eLearning+, la contribució de la recerca al desenvolupament i consolidació del coneixement epistèmic i la discussió de les hipòtesis respecte a les competències comunicatives i digitals.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre posa de manifest com la competència comunicativa s’estudia des d’una perspectiva teòrica, generant mancances en l’àmbit sociolingüístic, en la utilització de registres adequats o en la construcció morfosintàctica de textos. De la mateixa manera, es fa palès com les tecnologies s’han orientat cap al que és merament tecnològic, obviant-ne la utilitat social i pedagògica. També analitza les conseqüències que tenen aquestes mancances al mateix temps que considera, ja des de l’àmbit de la pràctica, quins efectes té l’aplicació d’un programa específic (Affective e-Learning+) en la millora del seu acompliment.
Llibre disponible per capítols
INDICE