Capítol Revisión histórica de las enseñanzas artísticas en España
RESUM CAPíTOL

L’educació espanyola ha anat evolucionant al llarg dels segles amb la intenció de millorar i avançar socialment. A partir d’una breu revisió històrica de l’educació a Espanya, aquest capítol pretén fer entendre en quin moment els ensenyaments artístics comencen a tenir prou importància perquè es diferenciïn de l’ensenyament general i es considerin independents.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Tracta diversos complements disciplinaris com ara el coneixement de la normativa i l’organització institucional, l’anàlisi de les característiques històriques dels ensenyaments artístics en el passat, el present i la seva perspectiva de futur, el disseny d’un model de programació didàctica amb recursos metodològics, i les estratègies d’ensenyament-aprenentatge. També s’incorporen l’anàlisi i la concreció del currículum de les matèries d’Educació plàstica i visual en educació secundària obligatòria i de Dibuix tècnic al batxillerat, així com l’anàlisi i el desenvolupament dels nous aportaments educatius que faciliten l’adquisició de les competències bàsiques, pròpies als ensenyaments artístics.

Llibre disponible per capítols
INDICE