Capítol Riesgo psicosocial y promoción de la resiliencia
RESUM CAPíTOL

Gran part de les famílies en situacions de risc poden arribar a solucionar les seves dificultats amb un suport adequat. Aquesta visió, centrada en les competències, busca solucions en el mateix entorn on s’originen les dificultats mitjançant la involucració positiva de tot el sistema familiar i dels recursos comunitaris al voltant del suport a les famílies. Tal com reflecteix aquest capítol, aquesta manera de concebre la intervenció, més enllà de la protecció, té com a referent la promoció, conceptualitzant el bon tracte des de l’enfocament del benestar de les famílies i el desenvolupament de menors i adults resilients.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
És un llibre que ajuda a identificar i analitzar bones pràctiques d'intervenció adreçades a afavorir el benestar i la inclusió social del collectiu d'adolescents basant-se en el protagonisme i la centralitat de la persona, en aquest cas el nen, la nena o l'adolescent. Destaquen la importància d'una intervenció global i integral de diferents professionals i l'avaluació dels resultats, l'impacte dels programes i les possibilitats de transferibilitat. Cal tenir en compte el model elaborat d'indicadors de bones pràctiques d'inclusió social i els instruments, molt útils, tant per dissenyar polítiques públiques com per guiar els mateixos processos d'intervenció socioeducativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación institucional y políticas de intervención
Parte II: Aproximación teórica: ejes para la puesta en práctica de una intervención preventiva y com
Parte III: Aproximación práctica: ejemplos de buenas prácticas