Capítol Rompiendo los muros del aula
RESUM CAPíTOL

El consum de música envaeix gran part de l’oci diari dels adolescents, a causa especialment del desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquest fet implica, sens dubte, una interacció entre aprenentatges formals, no formals i informals a l’educació musical. Aquest capítol tracta aquesta interacció, per la necessitat de revisar i actualitzar els currículums per tal d’adaptar-los a la realitat de l’alumnat, ja que l’educació formal continua aferrada a vells plantejaments, allunyats de les músiques actuals, els formats audiovisuals recents i la seva forma de consum.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Ofereix un panorama general d’algunes de les qüestions i els problemes que afecten actualment a l’ensenyament de la Música a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat. El seu objectiu és oferir un marc teòric a partir del qual els professors i les professores de Música poden examinar críticament tant les seves pròpies idees com les de diferents autors respecte a l’educació musical en aquestes etapes educatives. Aquest volum es complementa amb altres dos que componen l’obra –Didáctica de la Música y Música. Investigación, innovación y buenas prácticas— i conformen una unitat en la qual teoria i pràctica es conjuguen equilibradament.

Llibre disponible per capítols
INDICE