Article Rúbricas y evaluación de géneros discursivos
RESUM ARTICLE

Una avaluació competencial de les tasques del gènere discursiu requereix que es tingui en compte tant el procés com el producte resultant. En el present article analitzem el paper de les rúbriques, tant els riscos que comporten com la potencialitat que brinden. Plantegem alguns criteris perquè puguin ser considerades instruments útils i comprensibles per a l’alumnat i proposem un exemple de rúbrica per valorar una seqüència didàctica sobre lectura pública.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €
COL·LECIONS: Revista Textos

Continguts de la revista
Monografía: Valorar y evaluar
Actualización y reflexión
Intercambio
Ideas prácticas
Informaciones