Capítol Ruralidad, territorio y escuela
RESUM CAPíTOL

L'escola és un servei públic fonamental que es presta de forma territo¬rializada; per això, les característiques del territori influeixen en la seva organització, estructura, activitat i presència en aquest. Des d'aquestes premisses, en aquest capí¬tulo, primer, reflexionarem sobre el territori com a sistema social complex i sobre la territorialitat. Posteriorment, centrarem la nostra atenció en la significació de «territori rural» i en els criteris per a la seva delimitació. Després, tenint en compte que el territori és conca de vida per a un grup humà, revisarem el seu caràcter d'espai social i viscut i el sentit del lloc que pro¬mou, així com els sentiments de pertinença i identitat que motiva i la cultura territorial que es produeix. Finalment, destacarem algunes connexions entre territori i escola a l'Espanya rural.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

L'escola rural del segle xxi ha de ser veritablement visible en el sistema educatiu i ho ha de ser des d’un model més equitatiu, inclusiu i de qualitat educativa. Per a aquesta projecció social i educativa, la tasca del mestre és essencial així com la seva professionalitat en el marc d'una pràctica pedagògica caracteritzada per la multigraduació. Una pràctica que es troba emparada per organitzacions escolars rurals de diferents característiques però que requereixen d'un lideratge pedagògic que impulsi una cultura democràtica real.

El repte de l'escola rural reclama fer visible l'escola rural i situar-la a l'escenari real que li correspon pel gran paper que exerceix en l'accés a l'educació en els territoris rurals.


Llibre disponible per capítols
INDICE