Article Saber gramàtica.
RESUM ARTICLE

En aquest article analitzem diversos nivells de coneixement gramatical: el coneixement automàtic i implícit que fa possible la producció i comprensió dels enunciats en situacions habituals d'interacció, els nivells intermedis que es posen en joc per a la realització de diverses tasques i l'activitat metalingüística reflexiva i verbalitzable. Després de descriure algunes característiques d'aquests nivells, ens qüestionem les possibles influències d'un nivell sobre els altres.

AUTORS
Tolchinsky Brenman, Liliana


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €