Capítol Saber reflexionar sobre la propia práctica: ¿es éste el objetivo fundamental de la formación de los enseñantes?
RESUM CAPíTOL

Per què cal formar els ensenyants per reflexionar sobre la seva pràctica? Aquest interrogant és el punt de partida d’aquest capítol, a partir del qual s’aborda el tema de la reflexió i la importància de tot el que comporta en la formació dels i les ensenyants. Concretament, s’enumeren i expliciten les raons per les quals la formació inicial dels ensenyants pot i ha de deixar un espai ampli a la pràctica reflexiva, alhora com a mètode i com a objectiu de formació.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €