Llibre Saltamos a la ciudad Siete propuestas para vivir la educación física fuera de la escuela


FORMATS DISPONIBLES
18,00 €
17,10 €
13,00 €
12,35 €
Resum del llibre

Saltamos a la ciudad presenta una història de fusió d’activitats esportivoeducatives realitzades a la ciutat i transferible a altres contextos.

Mitjançant la descripció detallada de set propostes portades a la pràctica s’ofereix als docents unes activitats directament relacionades amb el currículum d’educació física i altres matèries, que impliquen en realitzar-les no només el professorat, sinó les famílies, tota la comunitat educativa i la ciutat, amb les seves entitats i els seus espais propis.

Aquest llibre comparteix la il·lusió i la passió de totes les persones que creuen que l’educació, i l’educació física en particular, són molt més que una escola i que unes classes estructurades en matèries, espais i hores. L’educació física és vida.