Capítol Salud, estilos de vida, actividad física y evaluación
RESUM CAPíTOL

Un estil de vida saludable requereix l’adopció d’una sèrie d’hàbits de comportaments, entre ells els que estan relacionats amb la realització d’activitat física. Aquest capítol pretén exposar què s’entén per un estil de vida saludable i les variables que el conformen, així com la promoció i educació de la salut en l’àmbit escolar, dins del marc de l’educació física. També s’analitza la relació entre activitat física i qualitat de vida i es presenten algunes propostes d’avaluació dels estils de vida en la població escolar.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €