Capítol Salud, estilos de vida, actividad física y evaluación
RESUM CAPíTOL

Un estil de vida saludable requereix l’adopció d’una sèrie d’hàbits de comportaments, entre ells els que estan relacionats amb la realització d’activitat física. Aquest capítol pretén exposar què s’entén per un estil de vida saludable i les variables que el conformen, així com la promoció i educació de la salut en l’àmbit escolar, dins del marc de l’educació física. També s’analitza la relació entre activitat física i qualitat de vida i es presenten algunes propostes d’avaluació dels estils de vida en la població escolar.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
 El llibre conté una perspectiva àmplia i global de l’avaluació en educació física. Des de la fonamentació en la qual s’estableixen els principis bàsics, fins al seu propi marc de referència i les propostes pràctiques sobre l’avaluació de l’ensenyament; de les capacitats físiques, coordinatives i de les habilitats motrius; de les actituds; dels aspectes morfològics, de l’actitud postural; dels estils de vida i la salut… per finalitzar amb experiències de participació de l’alumnat en la seva pròpia avaluació. L’obra ofereix en el seu conjunt un tractament teòric i pràctic de l’avaluació on no manquen referències contínues al marc curricular de l’educació primària i l’educació secundària. 

Llibre disponible per capítols
INDICE