Capítol Secuencia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de prácticas científicas en el contexto de consumo de yogur
RESUM CAPíTOL

La seqüència d'ensenyament-aprenentatge (SEA) que es presenta en aquest capítol està dirigida a estudiants d'educació secundària obligatòria i s'articula entorn de diferents aspectes relacionats amb el iogurt, entenent que es tracta d'un producte conegut i molt consumit per l'alumnat. Aquesta SEA, amb caràcter multidisciplinari, pot considerar-se nova en integrar les pràctiques científiques d'argumentació, indagació i modelització en un context de la vida diària. Es presenten la seva estructura, els objectius, els continguts i les tasques. Cada tasca planteja a l'estudiant un interrogant que guia la selecció i seqüenciació de continguts i els aspectes concrets de les pràctiques científiques a tractar. A continuació, es descriu la posada en pràctica i com s'han desenvolupat aquestes tasques a l'aula amb vint-i-cinc estudiants de 4t d'ESO de dos centres d'educació secundària de la província de Màlaga. Per a cadascuna de les catorze tasques que constitueixen aquesta SEA es descriuen els seus objectius i els aspectes més destacats de la seva implementació, il·lustrant-los amb produccions dels estudiants.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo