Capítol Secuencias didácticas y escritura
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en la seqüència didàctica per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura, entesa com un conjunt d’activitats ordenades, estructurades i articulades al voltant d’un tòpic central per a la consecució d’uns propòsits que han de ser coneguts per tots els participants. La seqüència didàctica permet gestionar un treball globalitzat on es tinguin en compte els continguts d’ensenyament, els objectius d’aprenentatge, variables en funció de les dificultats i de l’assoliment dels estudiants, i la necessitat d’activitats i exercicis variats, d’acord amb un calendari establert prèviament.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social
II Parte: De la teoría a las prácticas de aula