Capítol Selección de los contenidos básicos de las áreas de matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales, ciencias experiementales y tecnología
RESUM CAPíTOL

La proposta de treball que es presenta en aquest capítol ha estat especialment pensada per a l'alumnat d'incorporació tardana escolaritzat a l'ESO, i la seva finalitat és afavorir el pas de l'aula d'acolliment a les classes ordinàries. No obstant això, alguns aspectes poden servir també com a referent per als alumnes de primària. En concret, s'ofereix una selecció –dirigida especialment a l'alumnat del tercer cicle d'educació primària i d'ESO– dels continguts considerats bàsics de les àrees de matemàtiques, llengua castellana, ciències socials, ciències naturals i tecnologia.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Las actitudes de la sociedad de acogida, la normalización del emplazamiento escolar. Estrategias para trabajar en el aula. La identificación, el estudio y la valoración de experiencias.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La acogida del alumnado de incorporación tardía: orientaciones y propuestas
II Parte: Del aula de acogida a las clases ordinarias
III Parte: Descripción y análisis de experiencias