Capítol Selección y elaboración de materiales educativos
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborda l’estudi dels recursos didàctics: què són, quins són els criteris que hem de seguir per seleccionar-los, com podem usar-los i de quina manera podem treure’ls partit de manera eficient (llibres de text, revistes, diaris...). També es parla, però, dels materials digitals, fins i tot de com podem crear i on podem publicar els nostres propis recursos educatius. També s’hi inclouen diferents activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’activitat docent abraça els processos d’ensenyament-aprenentatge, els materials pedagògics, l’ambient i les dinàmiques de treball, l’organització dels espais, etc. Didáctica de la Tecnología ofereix una visió de les teories i els principis metodològics i psicopedagògics centrats en l’àrea de Tecnologia, tenint com a referent el marc legal. Conèixer els recursos amb què comptem, la documentació a la nostra disposició i les diverses tècniques i estratègies té per finalitat organitzar temporalment i espacialment la pràctica docent amb coherència i obtenir una avaluació, no només de l’alumne sinó també de la tasca del professor.

Llibre disponible per capítols
INDICE