Capítol Sentido y finalidad de la evaluación de la calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC
RESUM CAPíTOL

Per tal de conèixer amb detall el marc social i educatiu que implica el desenvolupament de la tecnologia per al desenvolupament de l’educació, aquest capítol presenta les relacions de l’educació i de la tecnologia en el context de la societat de la informació, revisant alguns trets distintius del procés d’incorporació de les TIC a l’educació formal i els usos dominants de la tecnologia en aquest àmbit. Així mateix repassa, des de diversos àmbits, els motius que justifiquen la necessitat d’avaluar la qualitat educativa dels processos d’ensenyament i aprenentatge que inclouen l’ús de les TIC.  FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC
II Parte: Analizando la calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC: dimensiones, ind
III Parte: Recursos y fuentes documentales