Capítol Sentimientos confrontados hacia la escuela y un detonante para enfrentar una seguna oportunidad
RESUM CAPíTOL

Les escoles de segona oportunitat (E2O), que s’han revalorat durant aquests últims anys, representen un atractiu model d’intervenció socioeducativa integral, experiencial, comprensiu i adaptat a les trajectòries diverses dels joves. Com a institució que incorpora joves expulsats del sistema escolar, l’E2O de Gijón orienta la seva intervenció al descondicionament de les experiències educatives prèvies (obligatorietat, estandardització, sanció), la recuperació emocional dels joves i l’establiment d’una nova relació educativa basada en el compromís, la col·laboració, la comunicació directa i la confiançaFORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Recull diversos estudis de cas que descriuen i analitzen les trajectòries resilients de joves en risc d'exclusió. La seva lectura servirà a formadors i famílies per comprendre millor els processos de resiliència educativa, el significat que té per als joves la vivència del fracàs i el paper clau que exerceixen els agents i programes formatius d'àmbit no formal en el seu trànsit cap a un major empoderament, com a antídot enfront del determinisme social.

La resiliència educativa és un camp d'estudi rellevant per  detectar febleses d'un sistema escolar poc inclusiu i revelar alternatives al seu funcionament. Desenvolupar la resiliència educativa des d'edats primerenques contribueix a apuntalar el futur de les persones.


Llibre disponible per capítols
INDICE