Capítol Ser maestro en la escuela rural
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es planteja d'una manera global el tema de l'actual o futur docent d'escoles multigrado situades en contextos rurals. A tal fi, es efec¬túa un recorregut en el qual s'aborda la construcció de la identitat professional docent a partir de la formació inicial, la pràctica pedagògica i la formació permanent, fent-se referència a les competències i sabers que ha de tenir un mestre o mestra per a treballar en aules multigrado i implementar processos innova¬dauris, així com els components bàsics que articularan un bon desenvolupament professional.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

L'escola rural del segle xxi ha de ser veritablement visible en el sistema educatiu i ho ha de ser des d’un model més equitatiu, inclusiu i de qualitat educativa. Per a aquesta projecció social i educativa, la tasca del mestre és essencial així com la seva professionalitat en el marc d'una pràctica pedagògica caracteritzada per la multigraduació. Una pràctica que es troba emparada per organitzacions escolars rurals de diferents característiques però que requereixen d'un lideratge pedagògic que impulsi una cultura democràtica real.

El repte de l'escola rural reclama fer visible l'escola rural i situar-la a l'escenari real que li correspon pel gran paper que exerceix en l'accés a l'educació en els territoris rurals.


Llibre disponible per capítols
INDICE