OBERT   LLEGIR
Capítol Simulaciones: herramientas para la enseñanza y el aprendizaje en Física y Química
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en l’ús de les animacions i simulacions en l’ensenyament de la física i la química, descrivint-ne les característiques i la utilitat per visualitzar fenòmens i experiments, obtenir resultats qualitatius i quantitatius, representar models submicroscòpics, visualitzar molècules en tres dimensions o dur a terme pràctiques virtuals. Finalment, es classifiquen les simulacions segons el tipus de variables que fan servir (qualitatives/quantitatives), el grau d’interacció, els entorns i la funcionalitat, i s’ofereixen orientacions per al seu ús i selecció. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer els aspectes més pràctics de la formació del professorat de Física i Química a través d’una sèrie de capítols que aborden des del coneixement didàctic del contingut, fins a les orientacions per al desenvolupament del pràcticum, tant a la fase d’observació com a la d’elaboració, experimentació i avaluació d’una seqüència d’ensenyament-aprenentatge. Per això es presenten: exemples de seqüències didàctiques i projectes curriculars de Física i Química especialment innovadors; una àmplia proposta de treballs pràctics en forma d’experiències o de petites investigacions, realitzats amb material usual als laboratoris i amb equips de sensors i de captació de dades; una anàlisi dels diferents tipus de simulacions informàtiques que poden utilitzar-se; les normes per a l’ús correcte de la terminologia fisicoquímica; i orientacions per a la tutorització dels treballs d’investigació a 4t d’educació secundària obligatòria i a batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE