Capítol Sintaxis y educación literaria
RESUM CAPíTOL

Els autors d’aquest capítol proposen una via d’integració de l’educació lingüística i literària que facilita la combinació de certs recursos literaris de caràcter sintàctic, com el paral·lelisme, o de caràcter semàntic, com la metàfora i la comparació, mitjançant activitats d’observació i de manipulació de la forma lingüística, per, com a objectiu últim d’aprenentatge, atribuir-los sentit en els textos literaris en els quals s’usen. Amb això es pretén desenvolupar la capacitat metalingüística dels alumnes vinculant la reflexió gramatical a la interpretació dels textos literaris. Així mateix, se supera la tradicional descripció gramatical dels enunciats i s’evita la instrumentalització dels textos literaris en les activitats de vocabulari o d’anàlisi gramatical.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua –y las propuestas de trabajo correspondientes—han tratado de buscar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la lengua en estas dos vertientes del problema. Esta publicación tiene como objetivo mostrar ejemplos significativos de esta investigación. Así, pues, las situaciones de enseñanza gramatical que se presentan parten de objetivos diversos y de contenidos diferentes, pero tienen en común la pretensión de promover en los alumnos un saber gramatical que arraigue en la observación de la lengua y en el razonamiento gramatical.

Llibre disponible per capítols
INDICE