Capítol Sistema diédrico: secciones planas y desarrollos
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol pretén mostrar una experiència amb tot el seu desenvolupament, des de la planificació fins a la seva valoració posterior, passant per tota l’aplicació a l’aula, amb l’exposició de continguts i activitats per fer i indicant tots els materials i recursos utilitzats. Aquesta unitat didàctica permet englobar i actualitzar continguts previs de la geometria i dels sistemes de representació, en aquest cas els que es refereixen a seccions planes de figures polièdriques.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Investigació, innovació i, sobretot, una sèrie de bones pràctiques garantides gràcies a la seva aplicació real duta a terme les aules, basada en les experiències personals dels autors, en el seu coneixement dels alumnes i els centres, en les seves investigacions i innovacions, en el seu bon fer didàctic i pedagògic. Aquestes competències permeten iniciar tant el futur professor com el que està en exercici en pràctiques innovadores, donant-los la possibilitat de conèixer els continguts curriculars, i de planificar, desenvolupar i avaluar els processos educatius de les matèries pròpies de Dibuix: Arts plàstiques i visuals.

Enllaç als materials complementaris dels diferents capítols.


Llibre disponible per capítols
INDICE