Capítol Sistemas de ecuaciones lineales: algunas reflexiones para su enseñanza y aprendizaje desde un estudio de clases
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol reporta resultats d’un estudi de classes en sistema d’equacions lineals fet per un grup de professors en un programa de formació contínua que té per objectiu formar graduats d’alt nivell professional i d’especialització en didàctica de la matemàtica, concebuda com una disciplina experimental que proporciona coneixements sòlids i habilita per formular propostes innovadores i pertinents per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la matemàtica i participar, a més, en grups de recerca en la disciplina. Metodològicament, a través d’un cas descriptiu i intrínsec, s’estudia l’experiència que va dur a terme un grup de professors en formació contínua, fent servir l’espai de treball matemàtic com a marc teòric. Es conclou que un programa de formació contínua que utilitzi la metodologia de l’estudi de classes i marcs teòrics de la didàctica de la matemàtica permet el desenvolupament professional de professors de matemàtica apuntant al treball col·laboratiu, compartint el seu saber i el que han anat sistematitzant des de la seva pràctica docent.FORMATS DISPONIBLES
5.15 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

«Los trabajos reunidos en este libro son de particular interés como material de apoyo para procesos formativos en didáctica de la matemática, permitiendo el contacto con temas de estudio actuales a aquellos que se preparan en la formación inicial para ejercer el papel de profesores de matemática, como para aquellos profesores que, ya en servicio, pretenden profundizar sus conocimientos. También son útiles a los propios formadores, proporcionando oportunidades de reflexión y desarrollo de sus prácticas formativas» (João Pedro da Ponte, Lisboa).


Llibre disponible per capítols
INDICE