Capítol Situation-problème realtives aux matériels curriculaires du Français Langue
RESUM CAPíTOL

El capítol se centra en les situacions problema, el punt de partida per al disseny d’activitats didàctiques, en aquest cas pel que fa als materials curriculars per a l’ensenyament de la llengua francesa. Es detalla informació sobre com cal formular el problema i com s’ha de limitar l’objecte d’estudi i les seves variables, així com algunes idees per a la seva resolució. Posteriorment s’exposa un cas pràctic a manera d’exemple. Per concloure hi ha un apartat d’activitats sobre el capítol, així com una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aborda els continguts relatius a la investigació, l’observació i l’experimentació, i la innovació. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es redacten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i a un saber d’acció docent per abordar la problemàtica del desenvolupament del currículum en la seva dimensió de gestió i d’aplicació pràctica. Es tracta la complexitat de les situacions pedagògiques per contextualitzar les situacions-problema relatives a l’ensenyament, l’aprenentatge i els materials. Les activitats, la bibliografia, els recursos i documents proposats orienten el desenvolupament d’un coneixement crític i operatiu del docent.

Llibre disponible per capítols
INDICE