Capítol Situations-problème relatives à l'apprentissage du Français Langue étrangère
RESUM CAPíTOL

El capítol gira a l’entorn del procés d’aprenentatge de la llengua francesa, entès com un procés guiat d’adquisició i desenvolupament d’una sèrie de competències i en el qual es defineixen situacions problema, que estableixen el marc de treball. Se centra en aquest procés d’aprenentatge, remarcant diferents aspectes, com ara el paper de l’alumnat o la influència de la motivació, i es detallen alguns instruments i tècniques per a l’aprenentatge de la llengua francesa. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aborda els continguts relatius a la investigació, l’observació i l’experimentació, i la innovació. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es redacten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i a un saber d’acció docent per abordar la problemàtica del desenvolupament del currículum en la seva dimensió de gestió i d’aplicació pràctica. Es tracta la complexitat de les situacions pedagògiques per contextualitzar les situacions-problema relatives a l’ensenyament, l’aprenentatge i els materials. Les activitats, la bibliografia, els recursos i documents proposats orienten el desenvolupament d’un coneixement crític i operatiu del docent.

Llibre disponible per capítols
INDICE