Capítol Situations-problème relatives à l'enseignement du Français Langue étrangère
RESUM CAPíTOL

El capítol se centra en les situacions problema, el punt de partida per al disseny d’activitats didàctiques, en aquest cas pel que fa a l’ensenyament de la llengua francesa. Es detalla informació sobre com cal formular el problema i com s’ha de delimitar l’objecte d’estudi i les seves variables, així com algunes idees per a la seva resolució. Posteriorment s’exposa un cas pràctic a manera d’exemple. Per concloure hi ha un apartat d’activitats sobre el capítol, així com una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aborda els continguts relatius a la investigació, l’observació i l’experimentació, i la innovació. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es redacten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i a un saber d’acció docent per abordar la problemàtica del desenvolupament del currículum en la seva dimensió de gestió i d’aplicació pràctica. Es tracta la complexitat de les situacions pedagògiques per contextualitzar les situacions-problema relatives a l’ensenyament, l’aprenentatge i els materials. Les activitats, la bibliografia, els recursos i documents proposats orienten el desenvolupament d’un coneixement crític i operatiu del docent.

Llibre disponible per capítols
INDICE