Capítol Sobre la convivencia y los contenidos de una pedagogía de la convivencia
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborden els marcs i continguts de la pedagogia de la convivència, centrant-se en el que s’anomena model de convivència democràtica. Així mateix, es contextualitzen els diferents àmbits que incideixen en el concepte de convivència, així com els seus continguts bàsics: respecte, drets humans, tendresa, diàleg, solidaritat, perdó, esperança, etc. També es posa l’accent en els factors disgregadors de la convivència, com ara l’odi, els maniqueismes, els fonamentalismes, la por, etc. Finalment, s’introdueixen algunes reflexions i propostes al voltant de l’assignatura d’educació per a la ciutadania i els drets humans, introduïda a les aules com a conseqüència de l’establiment de la Llei orgànica d’educació (LOE).FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre
Una reflexió crítica i a la intervenció global sobre un tema essencial per al nostre model educatiu i social, al mateix temps que intenta demostrar que educar per a la convivència des de criteris democràtics és possible i necessari. Indaga en els marcs i els continguts de la pedagogia de la convivència i en els factors disgregadors d’aquesta. Es presenten, des d’una perspectiva global i integrada, diverses propostes per als diferents àmbits del centre educatiu. També es tracta l’experiència de la posada en marxa del servei de mediació en un centre de secundària.I per últim, parla del paper de les famílies en l’educació per a la convivència. 

Llibre disponible per capítols
INDICE