Capítol Sociedad, cultura y educación musical
RESUM CAPíTOL

Una de les formes en què podem arribar a conèixer i comprendre els valors, actituds i característiques d’una societat determinada és a través de la música. Per això cal que els sistemes educatius prevegin l’ensenyament musical dins del currículum. En aquest capítol s’ofereix una visió general de les funcions de la música a la societat i a l’educació per tal de definir què suposa ensenyar música a l’aula de secundària al segle xxi. Així mateix, es plantegen diferents justificacions per a la inclusió de la música en els sistemes educatius.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Ofereix un panorama general d’algunes de les qüestions i els problemes que afecten actualment a l’ensenyament de la Música a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat. El seu objectiu és oferir un marc teòric a partir del qual els professors i les professores de Música poden examinar críticament tant les seves pròpies idees com les de diferents autors respecte a l’educació musical en aquestes etapes educatives. Aquest volum es complementa amb altres dos que componen l’obra –Didáctica de la Música y Música. Investigación, innovación y buenas prácticas— i conformen una unitat en la qual teoria i pràctica es conjuguen equilibradament.

Llibre disponible per capítols
INDICE