Llibre Sociología de la educación secundaria
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)
EAN: 978-84-7827-976-0
AUTORS
Feito Alonso, Rafael / Garreta Bochaca, Jordi / Guerrero Serón, Antonio / Martínez García, José Saturnino / Merino Pareja, Rafael / Molina-Luque, Fidel / Planas Coll, Jordi / Fernández Enguita, Mariano / Garcia Gracia, Maribel / García Lastra, Marta
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
20,00 €
19,00 €
14,00 €
13,30 €
Resum del llibre
L’objectiu fonamental d’aquest llibre és desenvolupar en el professorat la mirada sociològica sobre els problemes educatius, de manera que aquesta pugui resultar-los útil en el seu treball docent. No es tracta, de cap manera, d’una mena d’introducció a la sociologia –ni tan sols a la sociologia de l’educació— per al professorat. Els vuit capítols que el componen aborden qüestions de rellevància substancial: la societat del coneixement, les relacions entre educació i feina, la participació de pares i mares en la gestió escolar, la vida a les aules, la posició del professorat a l’estructura social, els resultats escolars, el sexisme i l’escolarització d’immigrants i de les minories ètniques.

Llibre disponible per capítols
INDICE