Subscripció SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA ARTICLES DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURAFORMATS DISPONIBLES
99,00 €
246,00 €
149,00 €
286,00 €

La revista Articles. Didàctica de la llengua i la literatura desenvolupa una labor divulgativa entre el professorat i els especialistes de llengua i literatura, identificant-se amb una línia de reflexió plural i oberta. És una eina professional de coneixement, comunicació i d'acció, que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l'aula.

La subscripció a la revista inclou:

.- 4 vals descompte de 6 € per compres directes a l'editorial. (1 per trimestre. Compres superiors a 25 €)
.- Descomptes als cursos de Formació de Graó (Reconeguts/Bonificables)

 

Format digital
Digital + fons:
Inclou 4 revistes + accés al fons de la revista

Format paper i digital + accés al fons de la revista


Particulars (Espanya i Unió Europea):
 
Inclou 4 revistes (paper i digital) + accés al fons de la revista

Subscripcions resta del món:
Inclou 4 revistes (paper i digital) + accés al fons de la revista