Subscripció SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA GUIX ELEMENTS D'ACCIÓ EDUCATIVAFORMATS DISPONIBLES
51,00 €
150,50 €
94,00 €
181,50 €

La revista Guix. Elements d'Acció Educativa desenvolupa una labor divulgativa entre el professorat i els especialistes de primària, identificant-se amb una línia de reflexió plural i oberta. És una eina professional de coneixement, comunicació i d'acció, que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l'aula.

La subscripció a la revista inclou:

.- 4 vals descompte de 6 € per compres directes a l'editorial. (1 per trimestre. Compres superiors a 25 €)

.- Descomptes als cursos de Formació de Graó (Reconeguts/Bonificables)


Format digital
Digital + fons: 
Inclou 10 revistes + 1 dossier + accés al fons de la revista

Format paper i digital + accés al fons de la revista
Institucions (Espanya i Unió Europea): 
Inclou 10 revistes (paper i digital) + 1 dossier+ accés al fons de la revista + 5 subscripcions digitals per 5 professors

Particulars (Espanya i Unió Europea)
Inclou 10 revistes (paper i digital) + 1 dossier+ accés al fons de la revista

Subscripcions resta del món: 
Inclou 10 revistes (paper i digital) + 1 dossier + accés al fons de la revista