Subscripció SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA GUIX D'INFANTILFORMATS DISPONIBLES
69,00 €
99,00 €
84,00 €
147,00 €

La revista Guix d'Infantil desenvolupa una labor divulgativa entre el professorat i els especialistes d'educació infantil, identificant-se amb una línia de reflexió plural i oberta. És una eina professional de coneixement, comunicació i d'acció, que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l'aula.

La subscripció a la revista inclou:

.- 4 vals descompte de 6 € per compres directes a l'editorial. (1 per trimestre. Compres superiors a 25 €)
.- Descomptes als cursos de Formació de Graó (Reconeguts/Bonificables)

Format digital
Digital + fons:
Inclou 5 revistes + 1 dossier + accés al fons de la revista

Format paper i digital + accés al fons de la revista
Institucions (Espanya i Unió Europea): 
Inclou 5 revistes (paper i digital) + 1 dossier + accés al fons de la revista + 5 subscripcions digitals per a 5 professors

Particulars (Espanya i Unió Europea) 
Inclou 5 revistes (paper i digital) + 1 dossier + accés al fons de la revista

Subscripcions resta del món
:
Inclou 5 revistes (paper i digital) + 1 dossier + accés al fons de la revista