Article Tallers de poesia en anglès per a alumnes de secundària.
RESUM ARTICLE

L'article defensa la introducció de la poesia, a la classe de llengües estrangeres, com un recurs eficaç per ampliar les competències orals i el vocabulari. S'hi descriuen les característiques d'un taller de poesia basat en l'audició i la lectura de poemes organitzats per temes (l'amor, l'opressió, la solitud...) i seleccionats d'acord amb els interessos i les capacitats de l'alumnat de secundària. L'enfocament proposat pot contribuir a canviar l'actitud dels joves cap a la poesia i ajudar a desenvolupar la competència lingüística, la capacitat crítica i el potencial creatiu.

AUTORS
Ernest, Pauline


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €