Capítol Tareas de transición: Apoyo para un acceso mejor al estudio de la matemática
RESUM CAPíTOL

En les universitats alemanyes, el professorat en formació i els estudiants de matemàtiques pures assisteixen a les mateixes classes de matemàtiques. Per al futur professorat de matemàtiques (i, en part, també per als qui es dediquin a les matemàtiques en el futur) aquestes classes (Anàlisis I/II i  Àlgebra Lineal I/II) són molt difícils d'entendre, perquè són axiomàtiques i molt abstractes íntegrament. A les escoles secundàries alemanyes s'ensenya una introducció al càlcul en els últims dos a us, iniciant sempre amb exemples concrets (mètode inductiu). Així, per als estudiants universitaris alemanys de primer any, la introducció a les matemàtiques científiques s'associa amb una ruptura brusca del raonament inductiu al deductiu. El projecte Tasques de transició  intenta suavitzar aquesta difícil transició.
A continuació, es descriu aquest projecte, el qual es va dur a terme en la Universitat de Bielefeld en el semestre d'estiu de 2019. El treball es va centrar en el desenvolupament de tasques que haurien de vincular el raonament inductiu de les matemàtiques escolars i el raonament deductiu de les matemàtiques universitàries. Aquestes  tasques de transició es van inserir en les fulles d'exercicis habituals (una per a cada tema setmanal) d'una classe regular de Càlcul Diferencial I, amb la finalitat de fer conscient i explicitar les relacions entre les matemàtiques dels últims tres a us de l'escola secundària i el primer semestre de la universitat. La ruptura a dalt esmentada entre el treball matemàtic inductiu i deductiu és particularment problemàtica per al futur professorat de batxillerat. Si no es pot despertar en aquest alumnat un interès genuí per la matemàtica científica (és a dir, deductiva, axiomàtica), difícilment estaran disposats o seran capaces d'incorporar (en el futur) elements científics en el disseny de les seves pròpies lliçons de matemàtiques.
Tenint en compte la teoria de l'aprenentatge, perquè nous coneixements siguin comprensibles i estan dotats de significat, han de ser construïts a partir dels coneixements, les idees i les experiències prèvies dels qui aprenen. Aquestes tasques de transició usen explícitament els coneixements previs i les nocions bàsiques de l'escola, amb l'objectiu que els estudiants entenguin de millor manera els continguts matemàtics de la universitat. En aquest article s'expliquen els principis de construcció de les tasques mitjançant quatre exemples i, a més, es comenta el seu valor didàctic addicional. Sobre la base de l'avaluació realitzada, es descriu una breu ressenya dels avantatges d'aquestes tasques addicionals des del punt de vista dels estudiants.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre recull els diversos treballs, reflexions i anàlisis des de la perspectiva de diferents professionals el nord dels quals és l'educació matemàtica d'excel·lència.

Els interessos i àmbits professionals dels autors són diversos, professors de l'aula escolar, matemàtics de l'àmbit universitari, docents de carreres d'enginyeria, formadors del professorat especialitzat en didàctica de la matemática.

Esperem que aquestes idees i les contribucions contingudes en aquest llibre atreguin l'interès de la comunitat científica i contribueixin a un major desenvolupament de la formació del professorat.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 0: Capítulos introductorios
Parte I: Innovación
Parte II: Transición entre la escuela y la universidad
Parte III: Comparación