Teatro de sombras en educación infantil
Resum del recurs

En aquest article presentem una experiència didàctica centrada en el desenvolupament d'un projecte d'aprenentatge entorn el teatre d'ombres amb l'alumnat d'educació infantil.


Descripció del recurs

En aquest article presentem una experiència didàctica centrada en el desenvolupament d'un projecte d'aprenentatge entorn el teatre d'ombres amb l'alumnat d'educació infantil.

El projecte girava entorn de la preparació de l'actuació dels grups d'educació infantil en el festival de nadal que es fa l'últim dia de classe, davant de les famílies i la resta de companys. La mestra de psicomotricitat va decidir provar amb un recurs nou aquest any: la dramatització de contes infantils a través del teatre d'ombres. En aquest treball presentem les raons per les quals sorgeix el projecte, com ho duem a terme i una valoració final sobre el seu desenvolupament i el procés seguit. L'objectiu era iniciar a l'alumnat d'Educació Infantil en la dramatització a través del teatre d'ombres. Per a això es van preparar tres representacions durant les setmanes anteriors, una per a cada curs. Els materials utilitzats són senzills: un teló blanc, un focus de llum i alguns objectes per ajustar l'ombres als detalls dels contes. 

Font de l'article: Clic aquí.