Capítol Técnicas de recogida de información social. Encuestas y entrevistas
RESUM CAPíTOL

Al capítol es duu a terme una anàlisi sobre dues tècniques de recollida d’informació social que permeten l’obtenció de dades personals i directes: les enquestes i entrevistes. Es defineixen tots dos conceptes i es detallen les seves característiques principals i les tipologies existents en funció del propòsit que es vol assolir. Seguidament, s’exposen alguns usos didàctics que poden tenir aquestes dues tècniques, com ara l’anàlisi de la realitat social. Finalment s’inclou un apartat de referències bibliogràfiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum és un compendi complet de propostes pràctiques per a l’ensenyament de la Història i la Geografia. Respecte al conjunt de l’ensenyament de les Ciències socials, s’inclouen diversos capítols que aborden les activitats i les propostes innovadores en el treball didàctic, incorporant exemples i recursos que poden ser útils en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Es dedica un capítol a mostrar com pot introduir-se l’alumnat de batxillerat en la indagació i en la simulació de l’activitat del científic social. Per acabar, el lector trobarà diversos capítols amb recursos bibliogràfics, digitals i estadístics, que constitueixen fonts imprescindibles per a la preparació de les classes.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Ideas para la clase de Historia
Parte 2. Trabajos de simulación del científico social
Parte 3. Recursos para la enseñanza de las Ciencias sociales
Parte 4. El prácticum