Capítol Técnicas e instrumentos de evaluación psicopedagógica
RESUM CAPíTOL

L’avaluació psicopedagògica requereix un procés previ d’obtenció de dades i informació sobre el que pretenem conèixer i millorar. Es tracta d’un procés ampli que hauria d’incloure diverses aportacions professionals. En aquest capítol s’aborden les tècniques i els instruments psicopedagògics com a elements que ens han d’ajudar a arribar a una reflexió organitzada sobre el que passa i sobre el que cal fer. Al final del capítol es mostren apèndixs amb exemples per a l’observació d’estils d’aprenentatge, del treball a l’aula i dels rols dels alumnes.



FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
S’avalua per assessorar, S’assessora a partir de l’avaluació. S’avalua i s’assessora com la principal manera d’intervenir en l’alumne, en el centre i en el sistema educatiu. La evaluación psicopedagógica és un manual de consulta que ofereix una gamma de situacions específiques d’avaluació molt àmplies. La primera part del llibre emmarca els aspectes conceptuals de l’avaluació. La demanda sol ser el punt de partida que posa en marxa el procés d’intervenció psicopedagògica. La segona part està dedicada a les característiques de l’avaluació psicopedagògica en les diferents necessitats educatives que generen demanda d’avaluació a les escoles: el llenguatge escrit, les matemàtiques, la comunicació; ....

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte