Article Temps educatius, temps socials
RESUM ARTICLE

El debat realitzat a la comunitat educativa en el marc de les taules quadrangulars que van donar peu a la signatura del Pacte per a la Reforma Horària el 2017 fonamenten la projecció cap al futur d’una proposta d’horaris educatius. Els temps educatius no es poden dissociar els temps socials, de la mateixa manera que la desorganització horària a Catalunya ha condicionat la construcció dels temps educatius en les dues darreres dècades. Aquest article planteja els reptes de la reforma horària a l’educació en el marc de l’Objectiu 2025.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €