Capítol Tendencias en investigación educativa en la sociedad de la información: Expectativas y realidades desde la sociología
RESUM CAPíTOL

Per dur a terme una anàlisi adequada de les tendències en l’àmbit educatiu, des d’una visió sociològica, cal remarcar l’aportació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) als processos d’ensenyament-aprenentatge. Les tendències i les tecnologies estan relacionades; per això, aquest capítol tracta la influència dels mitjans de comunicació en la construcció social de la realitat, el canvi de paradigma educatiu cap a noves perspectives i la incidència de l’ús de les TIC en els resultats i processos d’aprenentatge. 

 FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’anomenada revolució digital obliga els agents educatius a una reflexió profunda al voltant de com els processos d’ensenyament i aprenentatge han d’adaptar-se als nous desenvolupaments tecnològics i a les tendències que sobre aquests s’articulen.

En aquest context, aquesta obra proporciona una visió de l’impacte de la tecnologia en els processos educatius i, per altra banda, visualitzar aportacions de la investigació i la innovació educativa que es caracteritzen per una aplicabilitat efectiva a les aules.

El llibre pretén capturar la naturalesa polièdrica de la tecnologia i, en conseqüència, analitza els desenvolupaments i les tendències tecnològiques emergents (BYOD, intel·ligència artificial, robòtica, etc.) amb el propòsit de brindar un coneixement pràctic de cara a una implementació efectiva de la tecnologia a les aules.Llibre disponible per capítols
INDICE